Handboogvereniging
De Grensschutters
Reuver

Openingstijden
De reguliere openingstijden waarop getraind kan worden zijn:
dinsdag- & donderdagavond van 19.00 tot 22.30 uur
zondagochtend van 10.00 tot 12.30 uur
De jeugd traint op woensdagavond van 18.30 tot 20.30 uur

Contributie
Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie van de vereniging is opgebouwd uit 2 onderdelen, t.w. de verenigingscontributie en de bondscontributie. De verenigingscontributie bedraagt voor senioren vanaf 18 jaar € 70,00 en voor jeugdleden € 45 per jaar. De bondscontributie bedraagt resp. € 58 voor senioren en € 29 voor jeugd tot 18 jaar. Als je lid wordt na juni, dan geldt een aangepast tarief (de helft). Bij tussentijdse afmelding is men over het hele jaar de contributie verschuldigd. Afmeldingen voor een nieuw verenigingsjaar dienen vóór 1 november van het lopende contributiejaar te geschieden bij het secretariaat.

Prijslijst activiteiten

Activiteit

€€€

Opmerking

Introductiecursus (8 lessen)

30,-

Inclusief gebruik handboog & toebehoren [Flyer]

Gastschieten (met een groep)

100,-

Voor een dagdeel handboogschieten met familie, vrienden e/o collega’s ( minimaal 20 personen )


Voor meer informatie kunt u terecht via secretaris@grensschuttersreuver.nl of loop eens binnen tijdens
onze openingstijden.

Helperslijst
Jaarlijks wordt er een helperslijst samengesteld waarin alle leden ingedeeld zijn om te helpen tijdens o.a. bondswedstrijden, gastschutters en de 3D wedstrijd in augustus. Door hier met z’n allen aan mee te werken kunnen we de verenigingscontributie op het lage bedrag houden waarop dit nu gesteld is.

Disciplines in de handboogsport
Er wordt geschoten met diverse soorten bogen:

 

Recurve Compound Longbow


25 meter 1 pijl

Er wordt geschoten over 25 meter op een blazoen met een doorsnede van 60 cm. Per beurt wordt 1 pijl geschoten. Als alle schutters hun pijl hebben geschoten wordt de pijl opgehaald. Elke sporter krijgt 5 proefpijlen om het vizier mee af te stellen, deze tellen niet mee voor de score. Er volgt dan een wedstrijd over 25 pijlen of soms 2x25 pijlen. Er is een bondscompetitie die loopt van september t/m maart die per regio georganiseerd wordt. Van de regio's gaan de beste schutters naar het Rayonkampioenschap in april/mei en de top daarvan strijdt uiteindelijk om de titel van Nederlands Kampioen in juni. Deze discipline is voor zowel recurve als compound schutters. Deze discipline is een zuiver nationale aangelegenheid, er is alleen een internationale wedstrijd in de vorm van de Nederland-België interland

Indoor
De andere discipline waar binnen geschoten wordt heet indoor. Deze discipline wordt internationaal door de FITA erkend. Er wordt geschoten vanaf de schietlijn naar een doel op 18 meter met een blazoen van 40 cm. De schutters schieten 3 pijlen per beurt en hebben daar 2 minuten de tijd voor. Schiet je 1 pijl buiten de tijd, dan vervalt de hoogst genoteerde pijl. Een wedstrijd gaat over 30 of 2x30 pijlen, maar om te beginnen hebben de schutters 2 series van 3 proefpijlen (om het vizier af te stellen), die niet tellen. Deze discipline is toegankelijk voor recurve en compound schutters. De bondscompetitie vindt van september t/m december plaats en ook hier wordt via Rayonkampioenschappen beslist wie uiteindelijk aan de Nederlandse Kampioenschappen mag deelnemen. Omdat deze discipline door FITA erkend is, vinden er ook Europese en Wereldkampioenschappen plaats en zijn er ook Europese en Wereldrecords.

Outdoor
De tegenhanger van indoor is outdoor, ook wel doel genoemd. Voor de meeste doelschutters bestaat een sportief jaar uit indoor in de winter en outdoor in de zomer. Een wedstrijd kent verschillende afstanden: de dames, junioren en veteranen schieten op 70, 60, 50 en 30 meter, de heren moeten 90, 70, 50 en 30 meter overbruggen. Alle schutters schieten 36 pijlen per afstand. Op de 2 grootste afstanden is de maat van het blazoen 122 cm, op de 2 kortste afstanden heeft het blazoen een doorsnede van 80 cm. Net als bij indoor worden de pijlen geschoten in series van 3 pijlen binnen 2 minuten, op de twee langste afstanden kan dat ook 6 pijlen in 4 minuten zijn. Overschrijdt een schutter de tijd dan vervalt de hoogst genoteerde pijl. Bij de lange afstanden worden de pijlen om de 6 pijlen gehaald en de score opgeschreven, bij de korte afstanden wordt er na iedere 3 pijlen naar het doel gelopen. Outdoor kent Europese en Wereldkampioenschappen en wordt beoefend door recurve en compound schutters. Bovenal is het de discipline van de Olympische Spelen, waar echter alleen de recurve schutters aan mee mogen doen. Op de Olympische spelen wordt op 70 meter geschoten.

Veld
Schutters lopen in groepjes van maximaal 4 personen door bos en veld en volgt een parcours van 24 doelen die afwisselend staan opgesteld. De moeilijkheidsgraad per doel wisselt door het omhoog en omlaag schieten of het gebruik van zon en schaduw. De afstanden variëren van 5 tot 60 meter en er zijn blazoenen in de afmetingen 20, 40, 60 en 80 cm, afhankelijk van de te schieten afstand. De schietpost vanwaar geschoten wordt is duidelijk aangegeven en de afstand tot het doel staat voor de helft van de wedstrijd aangegeven. De andere helft is onbekend en daar zullen de schutters zelf de afstand moeten schatten. De velddiscipline wordt beoefend door recurve en compound, maar kent daarnaast ook de discipline barebow, een recurveboog zonder vizier en stabilisatie. Deze discipline kent Nederlandse-, Europese- en Wereldkampioenschappen. Daarnaast is Veldschieten vertegenwoordigd op de tegenhanger van de Olympische Spelen, de Wereldspelen.

3D

Bij de 3D wedstrijden wordt er in de bossen en op open terrein een parcours uitgezet, waarbij de doelen bestaan uit 3-D kunststof dieren. Deze doelen worden op onbekende afstanden tussen 5 en 70 meter geplaatst, het is de uitdaging om de goede afstand in proberen te schatten. Handboogvereniging De Grensschutters organiseert elk jaar in het eerste weekend van augustus een groot internationaal 3D toernooi binnen de gemeentegrenzen