Handboogvereniging
De Grensschutters
Reuver

 

Nadat omstreeks 1930 de toenmalige handboogvereniging van Reuver ter zielen was gegaan heeft het tot 21 juni 1974 geduurd voordat
"De Grensschutters" werden opgericht.
Op initiatief van o.a. Ger Schroembges, Hans Gaudes en Jac Franssen werd op genoemde datum de vereniging opgericht, waarna met 15 leden van start werd gegaan. Onderdak werd gevonden in de horecagelegenheid van de familie Niemans nabij de grensovergang, waar wij door zelfwerkzaamheid 4 semi-automatische handboogbanen realiseerden. Deze banen werden in mei 1975 feestelijk geopend door de toenmalige burgemeester Hendrix. De vereniging sloot zich aan bij de bond "Gezellig Samenzijn".

De wekelijkse trainingsavond is vanaf het begin nog altijd op dinsdagavond. De vereniging kende een goede start en het ledenaantal
groeide gestaag. In verband met uitbreiding van de horecazaak van de familie Niemans werd in 1982 begonnen met de bouw van een
nieuwe accommodatie achter de zaak. In september 1983 werd het nieuwe lokaal met inmiddels 8 semi-automatische banen in gebruik genomen met een internationale 4-landen wedstrijd.

Vanaf de oprichting werden uitstekende resultaten behaald, hetgeen resulteerde in afvaardiging van schutters in vertegenwoordigende teams. In 1991 behaalde het 1e zestal het kampioenschap van "Gezellig Samenzijn".

In 1995 werd gekozen voor aansluiting bij de Nederlandse Handboogbond, omdat diverse leden meer wilden dan alleen maar
25 meter 1-pijl schieten. Ook de disciplines indoor- en 3D wedstrijden, alsmede de compoundboog had in de verenging zijn intrede gedaan .

Mede omdat het clublokaal ver buiten de bebouwde kom was gelegen, werd gezocht naar een nieuwe meer centraal gelegen locatie.
Op Sportpark Dijckerhof werd in maart 1998 de eerste schop in de grond gezet en begonnen met de realisatie van een geheel overdekte handboogsport accommodatie met 16 banen, die volledig voldoet aan de eisen van deze tijd. Wederom door zelfwerkzaamheid
van de leden kon op 31 december 1999 bij de afsluiting van het zilveren jubileumjaar de vlag in top. Na een bouwperiode van
bijna 2 jaar werd in maart 2001 het gebouw geopend.

In 2014 vieren wij ons 40-jarig bestaan………